Ο γολγοθάς για να εισπράξεις από το δημόσιο και να εκδόσεις φορολογική ενημερότητα

Τον γόρδιο δεσμό για να εκδώσουν μία φορολογική ενημερότητα ή για να λάβει μια επιχείρηση χρήματα που της οφείλει το δημόσιο καθώς τα σχετικά εμπόδια που πρέπει να διορθώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε σχέση με την φορολογική νομοθεσία που τις διέπει αναλύει ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης στο Dnews.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Μουζάκη, με τις διατάξεις του αρ. 75 του ν. 4978/2022 και του αρ. 48, του ν. 4987/2022, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό, δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο.

Οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες στο στενό Δημόσιο και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο και όχι από τρίτα πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) και τέλος απαιτείται να έχει εκδοθεί, κατά τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις, χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή άλλος τίτλος πληρωμής.

Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (ληξιπρόθεσμες, μη ληξιπρόθεσμες, ευρισκόμενες σε αναστολή ή ρυθμισμένες), είτε μετά από δήλωση του οφειλέτη, ώστε να εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού.

Σε συμψηφισμό υπόκεινται βεβαιωμένες οφειλές:

– είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι

– που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή,

– που για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά (είτε με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με διοικητική πράξη)

Αυτό σημαίνει πως αν π.χ. μια εξαγωγική εταιρεία έχει αιτηθεί επιστροφή Φ.Π.Α., αλλά ταυτόχρονα έχει και οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο (είτε ληξιπρόθεσμες, είτε ρυθμισμένες, είτε σε αναστολή), δυστυχώς θα συμψηφιστεί το σύνολο των οφειλών της με τον αιτούμενο Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να βρεθεί σε δυσμενή από άποψη ταμειακής ρευστότητας και προγραμματισμού θέση.

Μήπως ήρθε η ώρα να επανεξετασθούν οι εν λόγω διατάξεις, προκειμένου τόσο οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα, όσο και το Ελληνικό Δημόσιο να διασφαλίζει ένα μέρος της απαίτησης του με παρακράτηση των επιστρεπτέων ποσών και το υπόλοιπο με λοιπές εξασφαλίσεις (όπου αυτό είναι εφικτό).

Πηγή: https://www.dnews.gr/eidhseis/oikonomia/441361/o-golgothas-gia-na-eisprakseis-apo-to-dimosio-kai-na-ekdoseis-forologiki-enimerotita

Αρθρογράφος: Σωτήρης Μπέσκος