Υπηρεσίες

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μιλήσουμε σχετικά με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση

Για περισσότερο από τριάντα έτη καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που όλο και περισσότερο αναθέτουν την κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου τους σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή – φοροτεχνικό. Τα οφέλη πολλά και προφανή.

Η συνεργασία με το γραφείο μας αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν την επιχείρησής σας.

Με εξειδικευμένους συνεργάτες σε λογιστικά – φορολογικά – εργατικά – ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών: 

Mπορούμε να δώσουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση.

Τουριστικές
Επιχειρήσεις
Χρηματιστηριακές
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Λιανικού Εμπορίου
Τραπεζικές
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Ενέργειας
Επιχειρήσεις
Transport & Logistics

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση – μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής
 • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας)  
 • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Μηνιαία – Τριμηνιαία – Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών – report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ)
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.
 • Συστάσεις – Μεταβολές – Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων
 • Πλήρης κάλυψη σε φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου  
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.
 • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
 • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης

Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα:

 • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)
 • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)
 • Μισθωτικών διαφορών
 • Εθνικού κτηματολογίου
 • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών
 • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση – πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο
 • Τακτικός φορολογικός έλεγχος
 • Προσωρινός φορολογικός έλεγχος
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
 • Εσωτερικός έλεγχος, κλπ.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με το γραφείο Mouzakis & Partners

Accounting Monitoring

We undertake the organization, maintenance and supervision of accounting at the headquarters of your business or in our office.

Tax Monitoring

We undertake with responsibility the careful monitoring and timely settlement of your tax obligations in accordance with the applicable deadlines and provisions.

Labor and Insurance

Our accounting office provides valid advice to local and international companies on all types of labor and insurance issues such as job subsidies, payroll, severance pay, labor inspection problems, etc.

Tax Audits

Our accounting office provides comprehensive support to companies and individuals during tax audits carried out through the Tax Office, K.E.ME.EP and K.E.FO.ME.P.

VAT Issues

It is important for all businesses to be aware of the impact that VAT legislation has on their business and to evaluate the VAT report proactively.

Services for Individuals

We consistently and efficiently serve your every need, from the submission of your tax return and the timely settlement of your tax obligations to the settlement of unresolved tax and insurance issues in the public services.

Consultant Agency

It is important for all businesses to be aware of the impact that VAT legislation has on their business and to evaluate the VAT report proactively.

Legal Services

Legal support in cooperation with distinguished and specialized law firms.

Χρειάζεστε συμβουλευτικές διοικητικές υπηρεσίες & business plan;