5η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 5η Εθνική Συνδιάσκεψη  Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια.

Η φετινή θεματολογία που αναπτύχθηκε σε τρία διαδοχικά πάνελ στο κομμάτι των εργασιών, αφορούσε πολύ σημαντικά, αλλά και επίκαιρα ζητήματα του κλάδου.

Στο πάνελ εργασιών με θέμα τα Φορολογικά συμμετείχε ο οικονομολόγος Αντώνης Μουζάκης.

Η συνδιάσκεψη επέφερε «καρπούς» και συνδυάστηκε με θετικά αποτελέσματα.