Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα - τι ισχύει με ειδική εισφορά αλληλεγγύης