Επιχειρήσεις: τι φόρο πληρώνουν όσοι διατηρούν βιβλία Β'-Γ' κατηγορίας