Γιατί υπάρχουν εκκαθαριστικά δύο ταχυτήτων στους ελεύθερους επαγγελματίες;